Hišni red

Dragi gostje!
Želimo Vam prijetno dobrodošlico!

Z namenom zagotavljanja Vašega prijetnega bivanja v našem Mladinskem domu na Hodošu in odprave morebitnih nesporazumov Vas prosimo, da se seznanite s hišnim redom Mladinskega doma.

V času bivanja v Mladinskem domu Hodoš varujte naše naravno okolje.

SPLOŠNA IN OSEBNA VARNOST TER HIGIENA

Električna napetost je 220 V.

Življenje postavlja na mestih, kjer se srečuje več ljudi hkrati, zahteve po določenem redu. Ta je nujen, ker nam olajša uresničevati svoje želje tako, da ob tem ne oviramo drugih pri uresničevanju njihovih želja. Zato Vas prosimo, da prostore, opremo in naprave uporabljate previdno ter skrbno, kot dober gospodar.

Kuhinja in jedilnica sta namenjeni vsem gostom Mladinskega doma. Po vsaki uporabi očistite posodo in delovne površine ter za seboj pospravite mize. Hrano shranjujte v hladilniku v kuhinji. Shranjevanje hrane v sobah je prepovedano!

Na podlagi predpisa, ki ureja varovanje okolja in v tem okviru tudi področje ravnanja z odpadki Vas prosimo, da odpadke ločujete. Na podeželju, kjer ni predpisana uporaba zabojnikov (kant), puščamo odpadke v posebnih plastičnih vrečah, ki jih dobimo od »komunalnih podjetij z logotipom«. Ta se nahaja v kuhinji.

Gostje Mladinskega doma Hodoš sobe med bivanjem čistijo sami (pometejo, pobrišejo tla z vlažno krpo).

Prepovedano je poškodovanje in odnašanje inventarja iz sob ter skupnih prostorov Mladinskega doma. Prav tako ni zaželeno spreminjanje postavitve notranje opreme. Opozarjamo, da so za namerno ali iz malomarnosti povzročeno škodo v prostorih in opremi Mladinskega doma ali krajo, uporabniki odškodninsko odgovorni, kar se preveri po predaji.

Za povzročeno škodo zaradi vandalizma se zaračuna trikratna cena!

Domače živali v Mladinskem domu, žal, niso dovoljene!

Kajenje je v celotnem objektu strogo prepovedano!

Za krajo, izgubo ali škodo na osebnih predmetih v Mladinskem domu Hodoš nismo odgovorni.

POŽARNA VARNOST

Požarni red in zasilni izhodi so jasno označeni. Uporaba električnih in plinskih kuhalnikov, grelcev in podobnih naprav, ki oddajajo toploto, je zaradi požarne varnosti v sobah prepovedana. Tudi uporaba odprtega ognja ipd. je v vseh notranjih prostorih Mladinskega doma prepovedana. Vnos vnetljivih in eksplozivnih snovi ali snovi z neprijetnim vonjem je strogo prepovedano.

Turistično ponudbo oblikujemo s posluhom za želje in pričakovanja naših gostov, zato se Vam zahvaljujemo za Vaše vtise, mnenja in pohvale. Z nami jih lahko delite z vpisom v knjigo pripomb in pohval, ki se nahaja na mizi v jedilnici.

Želimo Vam prijetno bivanje v našem Mladinskem domu Hodoš in se priporočamo tudi v bodoče!